Over Matthias

De Gooische Pianoleraar

Matthias ten Houte de Lange (1991) is componist, arrangeur en pianist. Daarnaast doceert hij aan jong en oud en geeft piano-, compositie- en muziektheorieles in ’t Gooi en omstreken. Als artistiek leider is hij verbonden aan stichting GAAF Muziektheater dat veelzijdig en grensoverstijgend muziektheater produceert en daarbij verbondenheid vooropstelt en bevordert.
Over Matthias

Matthias ten Houte de Lange

Matthias begon op zijn dertiende met piano spelen en componeren en volgde tot zijn negentiende pianoles bij Anne Bernau in Hilversum. Op zijn middelbare school was veel ruimte voor muziek en onder begeleiding van zijn muziekdocent Stef van Dijk ontwikkelde hij een voorliefde voor muziektheater.

Na zijn middelbare school volgde hij de vooropleiding aan het conservatorium in Amsterdam en studeerde hij compositie bij Jeroen d’Hoe en Caroline Ansink aan het conservatorium van Utrecht. Deze studie combineerde hij met een studie Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam waar hij afstudeerde met een thesis over narrativiteit in post-tonale muziek. Na zijn afstuderen werkte hij o.a. aan het A. Roland Holst College als muziekdocent en als cursusleider musical op het Hilfertsheem Beatrix College. Die inspirerende en waardevolle onderwijservaring neemt hij mee in zijn lespraktijk.